Ana içeriğe atla

2019-2020 Bahar-Yaz Dönemi Staj Duyurusu

                                                                                                                               

  YTÜ İNŞAAT FAKÜLTESİ 2019-2020 BAHAR-YAZ DÖNEMİ

STAJ DUYURUSU

 

  1) 2019-2020 Bahar yarıyılı itibarıyla mezun olma aşamasında* olup stajına başlayan fakat yaşanan “Covid-19    Pandemisi” nedeniyle,

             a) Staja yüz yüze devam etme imkânı kalmamış veya kısıtlı hale gelmiş öğrenciler,

b) Staj yaptığı yerin evden ve uzaktan çalışma programı uygulaması nedeniyle stajlarına uzaktan çevrimiçi olarak devam eden öğrenciler,

 

stajlarının %70’ni tamamlamaları durumlarında 2019-2020 öğretim yılı ile kısıtlı kalmak kaydıyla stajlarını  tamamlamış kabul edilirler. Bu öğrenciler stajın yapılan kısmına ait staj defterini doldurarak, Bölüm Başkanlıklarına teslim ederler.

2) 2019-2020 öğretim yılı ile kısıtlı kalmak kaydıyla büro stajları uzaktan çevrim içi olarak yapılabilir.

     3) 2019-2020 öğretim yılı yaz dönemi staj başlangıç tarihi 27 Haziran 2020’dir.

4) Öğrenciler staj başvurularını kendileri, ikinci bir kişi aracılığıyla veya evrakları tam ve eksiksiz olmak kaydıyla e-posta yolu ile de yapabilirler.

      5) e-posta ile yapılan başvuruların tüm sorumluluğu (eksik evrak, e-postanın ulaşmaması vb.) öğrenciye aittir.

      6) Staj başvuruları 8 Haziran 2020 tarihi itibariyle staj yönetmeliğinde belirtilen süreçlere göre yapılabilir.

      7) 2019-2020 öğretim yılı ile kısıtlı kalmak kaydıyla matbu staj defteri yerine dijital staj defteri kullanılabilir.

8) Aşağıda sunulmakta olan, ilgili Bölümlerin Staj Yönetmeliklerinde yer alan staj başvuru belgelerinin eksiksiz (imzalı) doldurularak Bölüm Başkanlıklarına teslim edilmesi/iletilmesi gerekmektedir;

- Staj Yeri Kabul Yazısı,

- YTÜ SGK Staj Formu,

- Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu,

- Öğrenci Staj Sicil ve Değerlendirme Formu,

- Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhütname Formu,

- TC Kimlik Kartı (Veya Nüfus Cüzdanı/Sürücü Belgesi/Pasaport) fotokopisi,

- Staj yapılacak günlerin işaretlendiği Takvim,

- Staj Defteri (Dijital staj defteri kullanılabilir),

              - Öğrenci Not Çizelgesi, Ders Programı (Staj dönemi dışında veya Yaz Okulu ile birlikte staj yapılıyorsa)

 

     9) Staj Başvuruları kabul edilen öğrenciler ilgili bölümlerin web sayfalarında duyurulacaktır.

 

*Mezun olma aşamasında olan öğrenciler; 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılı başlangıcı itibari ile eğitim programındaki teorik ve pratik tüm derslerini almış ya da Bahar yarıyılı mezuniyet sınavına girerek mezun olabilecek durumdaki öğrencilerdir.