Ana içeriğe atla

Kurullar

Fakülte Kurulu

Görevi

Adı Soyadı

Bölümü

Dekan

Prof. Dr. Şükrü ERSOY

İnşaat Mühendisliği

Bölüm Başkanı Üye

Prof. Dr. Bilge DORAN

İnşaat Mühendisliği

Bölüm Başkanı Üye

Prof. Dr. Doğan Uğur ŞANLI

Harita Mühendisliği

Bölüm Başkanı Üye

Prof. Dr. Güleda ENGİN

Çevre Mühendisliği

Profesör Üye

Prof. Dr. Hülya DEMİR

Harita Mühendisliği

Profesör Üye

Prof. Dr. İrfan COŞKUN

İnşaat Mühendisliği

Profesör Üye

Prof. Dr. Bestami ÖZKAYA

Çevre Mühendisliği

Doçent Üye

Doç. Dr. Zafer KÜTÜĞ

İnşaat Mühendisliği

Doçent Üye

Doç. Dr. Ertan ARSLANKAYA

Çevre Mühendisliği

Dr. Öğretim Üyesi Üye

Dr. Öğr. Üyesi Uğur ACAR

Harita Mühendisliği

Arş. Gör. Temsilcisi

Arş. Gör. Mehmet Şirin ARTAN

İnşaat Mühendisliği

Öğrenci TemsilcisiBinali Bilal BEYTUTHarita Mühendisliği

Raportör - Fakülte Sekreteri

Nezaket YILDIZ

Dekanlık

 

Fakülte Yönetim Kurulu

Görevi

Adı Soyadı

Bölümü

Dekan 

Prof. Dr. Şükrü ERSOY

İnşaat Mühendisliği

Profesör Üye

Prof. Dr. Güleda ENGİN

Çevre Mühendisliği

Profesör Üye

Prof. Dr. Doğan Uğur ŞANLI

Harita Mühendisliği

Profesör Üye

Prof. Dr. Bilge DORAN

İnşaat Mühendisliği

Doçent Üye

Doç. Dr. Ayşe ERDÖLEN

İnşaat Mühendisliği

Doçent Üye

Doç. Dr. Nedim Onur AYKUT

Harita Mühendisliği

Dr. Öğretim Üyesi Üye

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Manav DEMİR

Çevre Mühendisliği

Arş. Gör. Temsilcisi

Arş. Gör. Dr. Yurdakul AYGÖRMEZ

İnşaat Mühendisliği

Öğrenci TemsilcisiBinali Bilal BEYTUTİnşaat Mühendisliği

Raportör - Fakülte Sekreteri

Nezaket YILDIZ

Dekanlık

 

Fakülte Senatörü

Prof. Dr. Ahmet DEMİR
Çevre Mühendisliği