Ana içeriğe atla

Hakkında

İnşaat Fakültesi mühendislik biliminin temel alanları arasında yer alan İnşaat Mühendisliği, Harita Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği Bölümlerinden oluşmaktadır.

İnşaat Fakültesi’nin tarihi Yıldız Teknik Üniversitesinin tarihi ile özdeştir. Bugünkü adı, misyon ve vizyonu ile Yıldız Teknik Üniversitesi, Kondüktör Mektebi Alîsi adı ile 1911’de öğretime başlamıştır. Cumhuriyetle birlikte Nafıa Fen Mektebi adı ile faaliyetlerini sürdüren kurum, 1937’de İstanbul Teknik Okulu, 1969 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (İDMMA) adını alarak faaliyetlerini sürdürmüştür. 1982 yılında Yıldız Üniversitesi, 1992’de Yıldız Teknik Üniversitesi adlarını alarak, eğitimdeki çağdaş gelişmelere ayak uydurmak üzere yeniden yapılanmayı gerçekleştirmiştir. 

Tarihi üniversitemizin tarihi ile özdeş olan İnşaat Mühendisliği Bölümü, kuruluş tarihi itibariyle en köklü ikinci İnşaat Mühendisliği bölümüdür. 1949 yılında kurulan Harita Mühendisliği Bölümü ülkemizin, alanında kurulan ilk bölümü olmanın gururunu taşımaktadır. Son yüzyılda artan çevre sorunlarına mühendislik anlayışı ile çözümler üreten mühendisler yetiştirmek amacıyla, 1989 yılında Çevre Mühendisliği Bölümü kurulmuştur. Kendi disiplin alanlarında ülkemizin en seçkin bölümleri arasında yer alan üç bölüm, 1992 yılında üniversitemizin YTÜ yapılanması aşamasında İnşaat Fakültesi çatısı altında bir araya gelerek eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini başarı ile sürdürmektedir.

Bölümlerin eğitim programları, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek nitelikte, yaşam boyu öğrenme bilincine sahip mühendisler yetiştirecek şekilde tasarlanmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi ailesine katılan öğrenciler, Yabancı Diller Yüksek Okulundaki bir yıllık İngilizce yabancı dil hazırlık programından sonra, mühendislik alanlarındaki derslerinin yüzde otuzunu İngilizce olarak görmektedir.

Fakültemizin seçkin akademik kadrosu, görev aldıkları ulusal ve uluslararası araştırma projelerinden süzülen kuramsal bilgilerin ışığı altında, üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde yürüttükleri projelerden kazandıklarını, uygulamaya yönelik deneyimlerini öğrencilerimize aktarmaktadır.

Öğrencilerimizin başarılı öğretim süreçleri sonunda, almaya hak kazandıkları mühendislik lisans diplomaları, uluslararası tanınırlığa sahiptir. Bu kapsamda Fakültemizin bölümleri eğitim programları, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) tarafından EUR-ACE Etiketi vermeye yetkili, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda ulusal kalite güvence kuruluşu MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.