Dekanın Mesajı,

Fakültemiz mühendislik biliminin temel alanları arasında yer alan İnşaat Mühendisliği, Harita Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği Bölümlerinden oluşmaktadır.


Tarihi üniversitemizin tarihi ile özdeş olan İnşaat Mühendisliği Bölümümüz, kuruluş tarihi itibariyle en köklü ikinci İnşaat Mühendisliği bölümüdür. 1949 yılında kurulan Harita Mühendisliği Bölümü ülkemizin, alanında kurulan ilk bölümü olmanın gururunu taşımaktadır. Son yüzyılda artan çevre sorunlarına mühendislik anlayışı ile çözümler üreten mühendisler yetiştirmek amacıyla, 1989 yılında Çevre Mühendisliği Bölümümüz kurulmuştur. Kendi disiplin alanlarında ülkemizin en seçkin bölümleri arasında yer alan üç bölümümüz, 1992 yılında üniversitemizin YTÜ yapılanması aşamasında İnşaat Fakültesi çatısı altında bir araya gelerek eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini başarı ile sürdürmektedir.


Bölümlerimizin eğitim programları, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek nitelikte, yaşam boyu öğrenme bilincine sahip mühendisler yetiştirecek şekilde tasarlanmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi ailesine katılan öğrencilerimiz, Yabancı Diller Yüksek Okulundaki bir yıllık İngilizce yabancı dil hazırlık programından sonra, mühendislik alanlarındaki derslerinin yüzde otuzunu İngilizce olarak görmektedir.


Seçkin akademik kadromuz, görev aldıkları ulusal ve uluslararası araştırma projelerinden süzülen kuramsal bilgilerin ışığı altında, üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde yürüttükleri projelerden kazandıkları uygulamaya yönelik deneyimlerini öğrencilerimize aktarmaktadır.


Öğrencilerimizin başarılı öğretim süreçleri sonunda, almaya hak kazandıkları mühendislik lisans diplomaları, uluslararası tanınırlığa sahiptir. Bu kapsamda Fakültemiz bölümleri eğitim programları, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) tarafından EUR-ACE Etiketi vermeye yetkili, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda ulusal kalite güvence kurulusu MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.


Sevgili öğrenciler, Fakültemiz çatısı altında geçireceğiniz eğitim ve öğretim sürecinde sahsım ve Fakültemizin değerli Öğretim Üyeleri adına sizlere başarılar dilerim.

Geçerli bir eposta adresi giriniz..Geçerli bir eposta adresi giriniz.Lütfen bu alanı doldurunuz.Geçerli bir eposta adresi giriniz.